Concept agenda vergadering 17 januari 2019. 1. Opening voorzitter. 2. Vaststellen agenda. 3. Mededelingen, ingekomen en uitgegane post. 4. Verslag vergadering 22 november 2018. 5. Terugkoppeling overleg voorzitter met Marleen Houtepen d.d.9 januari 2019. 6. Verordening participatieraad i.v.m. naamswijziging, 7. Bijeenkomst jeugdbeleid 14 januari 2019 (bezocht door Jan en Renée). 8. Organisatie adviesraad sociaaldomein Zundert: - Registratie KvK. - Penningmeesterschap. - Evaluatie laatste bijeenkomst. - Opvolging penningmeester. 9. Rondvraag en afsluiting

Agenda vergadering 17 januari 2019

Concept agenda vergadering 17 januari 2019.

 1. Opening voorzitter.
 • Vaststellen agenda.
 • Mededelingen, ingekomen en uitgegane post.
 • Verslag vergadering 22 november 2018.
 • Terugkoppeling overleg voorzitter met Marleen Houtepen d.d.9 januari 2019.
 • Verordening participatieraad i.v.m. naamswijziging,
 • Bijeenkomst jeugdbeleid 14 januari 2019 (bezocht door Jan en Renée).
 • Organisatie adviesraad sociaaldomein Zundert:
 • Registratie KvK.
 • Penningmeesterschap.
 • Evaluatie laatste bijeenkomst.
 • Opvolging penningmeester.
 • Rondvraag en afsluiting