Welkom op de website van Participatieraad Zundert

Wie zijn wij?

De Participatieraad Zundert is een onafhankelijk adviesorgaan voor de burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert. Zij kan zowel gevraagd en ongevraagd advies geven.

De Participatieraad behartigt de belangen van alle inwoners van de gemeente Zundert. In de raad worden de volgende doelgroepen vertegenwoordigd:

  1. Mensen met een beperking;
  2. Mantelzorgers;
  3. Senioren;
  4. Vrijwilligers;
  5. Minima;
  6. Jeugd;
  7. Dorps- en Wijkraden.

 

Wat doen wij?

De Participatieraad Zundert geeft advies op een drietal beleidsterreinen: Jeugd, WMO [Wet Maatschappelijke Ondersteuning] en Participatie [Werk en Inkomen]. De leden van de raad komen maandelijks bij elkaar om te overleggen over deze beleidsterreinen. Een mooi gerealiseerd praktijkvoorbeeld van de Participatieraad Zundert is de introductie van een ombudsman voor de gemeente. Hier kan men o.a. terecht met klachten over onder meer de WMO. De vergaderingen van de Participatieraad Zundert zijn openbaar.

Als u idee├źn heeft over onderwerpen die de Participatieraad bij de gemeente kan aankaarten, schroom dan niet om via onderstaand adres of via de mail contact op te nemen met de Participatieraad.
Contactadres
Participatieraad Zundert
Jan Koetsenruijter
Berkenring 12 Zundert

E-mail : info@participatieraadzundert.nl